O szkole

1 września 2019 r. został utworzony Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowosielcu.
W skład Zespołu Szkół weszły:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu.
Publiczne Przedszkole w Nowosielcu.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu kontynuuje tradycje założonej pod koniec XIX wieku szkoły powszechnej. W swej historii przeżyła wiele znaczących wydarzeń, a te bardzo ważne z ostatnich lat to: nadanie szkole imienia Jana Pawła II w dniu 11 czerwca 1997 r. oraz fakt, iż od 1.09.2002 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół w Nowosielcu obok Publicznego Gimnazjum w Nowosielcu. Szkoła posiada sztandar. Należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Od 2002 roku ma swój hymn.

Obydwie placóowki mieszczą się w jednym budynku, który wcześniej należał do szkoły podstawowej, mają wspólną pracownię komputerową z dostępem do internetu, zastępczą salę gimnastyczną, boisko, bibliotekę i świetlicę szkolną oraz wspólną obsługę administracyjno - gospodarczą.

Do szkół uczęszczają uczniowie z ich obwodu: wsi Nowosielec i wsi Kończyce. Dzieci z Kończyc stanowią 14 % uczniów szkoły. Niewiele więcej, bo 16 % ogółu stanowią uczniowie dojeżdżający. Dla tych uczniów utworzona jest świetlica.

 

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:43:08 | Data modyfikacji: 2019-09-06 12:37:15.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:43:08
Data modyfikacji: 2019-09-06 12:37:15
Opublikowane przez: Anna Cichocka