Status prawny

1. Nazwa szkoły : Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Nisku

2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Nisko.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.

4. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.Informacja o szkole :


I. Ogólna liczba uczniów : 464

Oddziały przedszkolne : 98
Klasy I – III PSP – 143
Klasy IV – VIII PSP – 223

 

II. Liczba oddziałów :

4 oddziały przedszkolne
18 oddziałów szkoły podstawowej

 

III. Liczba nauczycieli : 49
w tym pełnozatrudnionych : 39
niepełnozatrudnionych : 10

 

IV. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego :

Dyplomowani – 41
Mianowani – 6
Kontraktowi – 2
Stażyści – 0

V. Liczba pracowników administracji i obsługi - 17

 

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2016-01-12 21:34:19 | Data modyfikacji: 2020-11-19 18:41:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 21:34:19
Data modyfikacji: 2020-11-19 18:41:31
Opublikowane przez: Danuta Gorczyca