Sprawoozdanie finansowe za 2018 rok

W załączeniu publikujemy sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 


1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

4) Informacja dodatkowa wraz z załącznikami

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Autor: Dyrektor PSP w Nowosielcu - Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:20:02 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:36:51.
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

W załączeniu publikujemy sprawozdania finansowe za 2019 rok

 Sprawozdanie za 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Autor: Dyrektor ZSP w Nowosielcu mgr Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2020-04-01 08:23:49 | Data modyfikacji: 2020-04-01 12:42:49.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, informacje dodatkowe oraz załączniki

 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Autor: Jolanta Krawiec | Data wprowadzenia: 2021-03-23 09:51:55 | Data modyfikacji: 2021-04-08 12:42:17.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

 Bilans

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Autor: Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:12:21 | Data modyfikacji: 2022-03-29 13:14:23.
Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:12:21
Data modyfikacji: 2022-03-29 13:14:23
Autor: Anna Cichocka
ObowižEzuje od: 2022-03-29
Opublikowane przez: Anna Cichocka