Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W załączeniu publikujemy sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 


1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

4) Informacja dodatkowa wraz z załącznikami

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Autor: Dyrektor PSP Nr 5 w Nisku - Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:08:04 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:30:42.
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

W załączeniu publikujemy sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 Sprawozdanie za 2019 rok

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Autor: Dyrektor ZSP Nr 2 w Nisku mgr Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:41:44 | Data modyfikacji: 2020-04-06 12:50:11.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, informacje dodatkowe oraz załączniki.

 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Autor: Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2021-03-23 10:45:40 | Data modyfikacji: 2021-03-23 10:46:49.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

 Bilans

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Autor: Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:32:54 | Data modyfikacji: 2022-03-29 14:33:36.
Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:32:54
Data modyfikacji: 2022-03-29 14:33:36
Autor: Danuta Gorczyca
ObowižEzuje od: 2022-03-29
Opublikowane przez: Danuta Gorczyca