> Przetargi
Przetargi
Ogłoszenie o wyniku 

CUW.341.18.2017 Nisko, dnia 28.12.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonegoznak: CUW.341.18.2017 na zadanie pn: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)w trybie przetargu nieograniczonego znak: CUW.341.18.2017 na zadanie pn: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Centrum Usług Wspólnych w Nisku informuje, że zostały złożone 2 oferty cenowe:

 


Streszczenie ofert – część I:

L. p.
         Nazwa i adres firmy
                                 Cena brutto

 

1
Usługi Transportowe Przewóz Osób pan Tomasz Wójtowicz

ul. Rzeszowska 33

37 – 400 Nisko

 

                                   58,00 zł
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37 – 450 Stalowa Wola

 

                                 49,98 zł
Wybrano ofertę:

 


L. p.
Nazwa i adres firmy
                        Cena brutto

 

1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37 – 450 Stalowa Wola

 

                         49,98 zł
Streszczenie ofert – część II:

L. p.
Nazwa i adres firmy
                        Cena brutto

 

1
Usługi Transportowe Przewóz Osób pan Tomasz Wójtowicz

ul. Rzeszowska 33

37 – 400 Nisko
 

                         58,00 zł
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37 – 450 Stalowa Wola

 

                        49,98 zł

 

 

 

 

Wybrano ofertę:

 


L. p.
Nazwa i adres firmy
                       Cena brutto

 

1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37 – 450 Stalowa Wola
                       49,98 zł
Streszczenie ofert – część III:

L. p.
Nazwa i adres firmy
                   Cena brutto

 

1
Usługi Transportowe Przewóz Osób pan Tomasz Wójtowicz

ul. Rzeszowska 33

37 – 400 Nisko
 

                 58,00 zł
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37 – 450 Stalowa Wola

 

                59,30 zł
Wybrano ofertę:

 


L. p.
Nazwa i adres firmy
                  Cena brutto

 

1
Usługi Transportowe Przewóz Osób pan Tomasz Wójtowicz

ul. Rzeszowska 33

37 – 400 Nisko

 

                  58,00 zł
Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania formalne Zamawiającego oraz są najkorzystniejsze pod względem ceny w poszczególnych częściach.

 

 

Opublikowane przez: Alicja Krawiec | Autor: Alicja Krawiec | Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:16:25.
Data wprowadzenia: 2017-12-28 13:16:25
Autor: Alicja Krawiec
Obowi~Ezuje od: 2017-12-28
Opublikowane przez: Alicja Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl