> Konkursy,Przetargi
Konkursy,Przetargi
Zarządzenie Nr 2/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nisku z dnia 27 marca 2015 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą” Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi uprawnionych do
świadczeń w miejscu zamieszkania w okresie od
dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
 Konkurs.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-03-27 11:12:08 | Data modyfikacji: 2015-03-27 11:47:34.
Ogłoszenie Kierownika OPS w Nisku o otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
świadczeniu specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi uprawnionych do świadczeń w miejscu
zamieszkania w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. 
 Konkurs-ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-03-27 11:19:36 | Data modyfikacji: 2015-03-27 11:44:00.
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nisku o naborze na członków
Komisji Konkursowej opiniującej oferty w
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą:
„Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi uprawnionych do świadczeń w miejscu
zamieszkania w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.” 
 Komisja konkursowa-ogłoszenie o naborze.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-03-27 11:22:25 | Data modyfikacji: 2015-03-27 11:45:56.
Zarządzenie Nr 3/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nisku z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie 
 Komisja Konkursowa.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:38:25 | Data modyfikacji: 2015-03-27 11:45:56.
Zarządzenie Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nisku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w
sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą” Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi uprawnionych do
świadczeń w miejscu zamieszkania w okresie od
dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015
r.” 
 zarządzenie odwołanie konkursu.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-04-30 10:00:38 | Data modyfikacji: 2015-03-27 11:45:56.
Zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
do złożenia oferty (propozycji cenowej) na
świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w okresie od dnia 01.06.2015 do dnia
31.12.2015 roku 
 Zapytanie ofertowe i załączniki.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:06:12 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:54:35.
Zmiany w zaproszeniu do złożenia oferty 
 Uzupełnienie zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-05-05 13:40:12 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:54:35.
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego 
 unieważnienie rozeznania cenowego.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:56:10 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:54:35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:45:37 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:54:35.
Regulamin zamówien publicznych poniżej 30 000
euro 
 Regulamin zamówień publicznych w OPS Nisko.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:50:19 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:54:35.
Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:50:19
Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl