> Ogłoszenia-Komunikaty
Ogłoszenia-Komunikaty
Ogłoszenie o przetargu. 

Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku
ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nisku przy ul. Szklarniowej, składającej się z działki gruntowej o numerze 8000/9 będącej przedmiotem wieczystego użytkowania, o powierzchni 0,8984 ha stanowiącej tereny budowlane „Bi”, wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku socjano-administracyjno-warsztatowego o powierzchni zabudowy 851,20 m² oraz budynku garażowego o powierzchni zabudowy 596,50 m², objętej księgą wieczystą Kw nr TB1N/00075556/4 prowadzoną przez
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku.

Łączna cena wywoławcza wynosi : 800 000,00 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2014 r. o godz. 10°° w świetlicy budynku MZK Nisko
Sp. z o.o. w Nisku przy ul. Szklarniowej 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto MZK Nisko Sp. z o.o. nr 71 9434 1025 2006 1691 6763 0001 najpóźniej do dnia 30.10.2014 r.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Główny Księgowy MZK Nisko
tel. 516105907.
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu do dnia
30.10.2014 r.

 

 

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:08:08.
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym 

Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku
Ogłasza II przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nisku przy ul. Szklarniowej, składającej się z działki gruntowej o numerze 8000/9 będącej przedmiotem wieczystego użytkowania, o powierzchni 0,8984 ha stanowiącej tereny budowlane „Bi”, wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku socjano-administracyjno-warsztatowego
o powierzchni zabudowy 851,20 m² oraz budynku garażowego o powierzchni zabudowy
596,50 m², objętej księgą wieczystą Kw nr TB1N/00075556/4 prowadzoną przez
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku.

Łączna cena wywoławcza wynosi : 725 000,00 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2014 r. o godz. 10°° w świetlicy budynku MZK Nisko
Sp. z o.o. w Nisku przy ul. Szklarniowej 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto MZK Nisko Sp. z o.o. nr 71 9434 1025 2006 1691 6763 0001 najpóźniej do dnia 18.12.2014 r.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Główny Księgowy MZK Nisko
tel. 516105907.
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu do dnia 18.12.2014 r.

 

 ogłoszenie do przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szklarniowej w Nisku.doc

Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora | Data wprowadzenia: 2014-11-24 06:49:51.
Data wprowadzenia: 2014-11-24 06:49:51
Opublikowane przez: Zbigniew Kuziora
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl