> Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
O szkole 

1 września 2002 r. na podstawie Uchwały Nr XLII/473/2002 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 maja 2002 r. został utworzony Zespół Szkół w Nowosielcu.
W skład Zespołu Szkół weszły:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowosielcu.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu kontynuuje tradycje założonej pod koniec XIX wieku szkoły powszechnej. W swej historii przeżyła wiele znaczących wydarzeń, a te bardzo ważne z ostatnich lat to: nadanie szkole imienia Jana Pawła II w dniu 11 czerwca 1997 r. oraz fakt, iż od 1.09.2002 r. wchodzi w skład Zespołu Szkół w Nowosielcu obok Publicznego Gimnazjum w Nowosielcu. Szkoła posiada sztandar. Należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Od 2002 roku ma swój hymn.

Publiczne Gimnazjum w Nowosielcu jest placówką bardzo młodą. Zostało utworzone z dniem 1.09.2001 r. Po roku samodzielnego funkcjonowania zostało włączone w skład zespołu szkół. 16 października 2006 r. nadano Gimnazjum imię Jana Pawła II.

Obydwie szkoły mieszczą się w jednym budynku, który wcześniej należał do szkoły podstawowej, mają wspólną pracownię komputerową z dostępem do internetu, zastępczą salę gimnastyczną, boisko, bibliotekę i świetlicę szkolną oraz wspólną obsługę administracyjno - gospodarczą.

Do szkół uczęszczają uczniowie z ich obwodu: wsi Nowosielec i wsi Kończyce. Dzieci z Kończyc stanowią 14 % uczniów szkoły. Niewiele więcej, bo 16 % ogółu stanowią uczniowie dojeżdżający. Dla tych uczniów utworzona jest świetlica.

 

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:43:08 | Data modyfikacji: 2016-01-17 16:43:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:43:08
Data modyfikacji: 2016-01-17 16:43:24
Opublikowane przez: Anna Cichocka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl