> Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
 

Status prawny


1. Nazwa szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku.


2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Nisko.


3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.


4. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Informacja o szkole :

I. Ogólna liczba uczniów :359


Oddziały przedszkolne : 24
Klasy I – III PSP – 115
Klasy IV – VII PSP – 149
Klasy II – III GIM – 71


II. Liczba oddziałów :

2 oddziały przedszkolne
14 oddziałów szkoły podstawowej
4 oddziały gimnazjum


III. Liczba nauczycieli : 40
w tym pełnozatrudnionych : 36
niepełnozatrudnionych : 4


IV. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego :


Dyplomowani –
Mianowani –
Kontraktowi –
Stażyści –


V. Liczba pracowników administracji i obsługi - 12

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ostojska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:28:36 | Data modyfikacji: 2018-05-18 14:13:34.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:28:36
Data modyfikacji: 2018-05-18 14:13:34
Opublikowane przez: Katarzyna Ostojska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl