> Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
 

Status prawny


1. Nazwa szkoły : Zespół Szkół nr 3 w Nisku.


2. W skład Zespołu wchodzą : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3.


3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Nisko.


4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.


5. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Informacja o szkole :

I. Ogólna liczba uczniów :393


Oddziały przedszkolne : 38
Klasy I – III PSP – 127
Klasy IV – VI PSP – 113
Klasy I – III GIM – 1115


II. Liczba oddziałów :

2 oddziały przedszkolne
12 oddziałów szkoły podstawowej
6 oddziałów gimnazjum


III. Liczba nauczycieli : 38
w tym pełnozatrudnionych : 33
niepełnozatrudnionych : 5


IV. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego :


Dyplomowani – 28
Mianowani – 7
Kontraktowi – 2
Stażyści – 1


V. Liczba pracowników administracji i obsługi - 12

 

Opublikowane przez: Katarzyna Ostojska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:28:36 | Data modyfikacji: 2017-03-27 08:28:53.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:28:36
Data modyfikacji: 2017-03-27 08:28:53
Opublikowane przez: Katarzyna Ostojska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl