> Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
 

Status prawny

1. Nazwa szkoły : Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Nisku

2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Nisko.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.

4. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.Informacja o szkole :


I. Ogólna liczba uczniów : 430

Oddziały przedszkolne : 74
Klasy I – III PSP – 136
Klasy IV – VIII PSP – 220

 

II. Liczba oddziałów :

3 oddziały przedszkolne
17 oddziałów szkoły podstawowej

 

III. Liczba nauczycieli : 50
w tym pełnozatrudnionych : 40
niepełnozatrudnionych : 10

 

IV. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego :

Dyplomowani – 43
Mianowani – 4
Kontraktowi – 2
Stażyści – 1

V. Liczba pracowników administracji i obsługi - 16

 

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2016-01-12 21:34:19 | Data modyfikacji: 2019-11-21 23:36:16.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 21:34:19
Data modyfikacji: 2019-11-21 23:36:16
Opublikowane przez: Danuta Gorczyca
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl