> Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
Informacja o jednostce 

Status prawny

1. Nazwa szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nisku

2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Nisko.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nisko.

4. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Informacja o szkole :


I. Ogólna liczba uczniów : 60

Oddział przedszkolny : 5
Klasy I – III  – 26
Klasy IV – VI  – 29
 

II. Liczba oddziałów :

1 oddział przedszkolny
6 oddziałów szkoły podstawowej

III. Liczba nauczycieli : 10
w tym pełnozatrudnionych : 6
niepełnozatrudnionych : 4

 

IV. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego :

Dyplomowani – 7
Mianowani – 3
Kontraktowi – 0
Stażyści – 0

V. Liczba pracowników administracji i obsługi - 3

 

Opublikowane przez: Jolanta Kata | Data wprowadzenia: 2016-02-10 08:39:32.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 08:39:32
Obowi~Ezuje od: 2016-02-10
Opublikowane przez: Jolanta Kata
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl