> Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
protokół wyboru oferty na Sprzedaż i
dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki
na potrzeby ZBKiZM ZP.26.10.2018  

Protokół z wyboru oferty znajduje się w załączniku

 protokół z wyboru oferty na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBkiZM ZP.26.10.2018.AC.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Agnieszka Czyż | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:08:20.
Informacja z otwarcia ofert na ZP.26.10.2018.AC na
Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i
kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM 

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

informacja z otwarcia ofert na Sprzedaż i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarki str. 1.pdf

informacja z otwarcia ofert na Sprzedaż i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarki str. 2.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:14:22 | Data modyfikacji: 2018-12-07 13:23:33.
zapytanie ofertowe na "Sprzedaż i dostarczanie
tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku 

ZP. 26.10.2018.AC


 


Zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku. 


Termin składania ofert: 04 grudnia 2018r do godziny 12.00


Otwarcie ofert 04 grudnia 2018r godzina 12.30


DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - TONERY.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym - tonery.docx

załącznik nr 3. wzzór umowy.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:10:33 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:12:20.
protokół wyboru oferty ZP.26.11.632.2018 4
kuchenki elektryczne 

Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

 protokół wyboru oferty ZP.26.11.632.2018..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:20:59 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:12:20.
informacja z otwarcia ofert ZP.26.11.632.2018 4
kuchenki elektryczne 

w załączeniu informacja z otwarcia ofert:

 informacja z otwarcia ofert ZP.26.11.632.2018 na Sprzedaż i dostawę 4 sztuk fabryczie nowych wolnostojących kuchenek elektrycznych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:03:07 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:12:20.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego wraz z osprzętem" 

ZP.26.9.2018 W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 informacja o wyborze oferty na Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.jpeg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-20 23:05:13 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:12:20.
Zapytanie ofertowe ZP.632.2018 na Srzedaż i
dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych wolnostojących
kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną i
piekarnikiem elektrycznym dla ZBKiZM 

w załączeniu zapytanie ofertowe z załącznikami


termin skłąda ofert: do dnia 26 września 2018r do godziny 11.00


otwarcie ofert 26.09.2018 godzina 11.30

zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę 4 kuchenek elektrycznych dla ZBKiZM2..pdf

załącznik nr 1 wzór oferty kuchenki Sandomierska 18.odt

załącznik nr 2 wzór umowy kuchenki ul. Sandomierska 18.odt

załącznik nr 3. wykaz lokali ul. Sandomierska 18.odt

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:47:23 | Data modyfikacji: 2018-09-18 09:54:18.
Zapytanie ofertowe na: "Sprzedaż na rzecz
Zamawiającego i dostawa 4 fabrycznie nowych
wolnostojących kuchenek elektrycznych z płyta
ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym do lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Sandomierskiej 18
w Nisku" 

ZP}.26.592.10.2018


Informuję, że do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.


Treść zapytania ofertowego wraz z załacznikami znajduje się poniżej;


 

załącznik nr 3. wykaz lokali.odt

zapytanie ofertowe na sprzedaz i dostawę 4 kuchenek elektrycznych dla ZBKiZM.docx

załącznik nr 1 wzór oferty.odt

załącznik nr 2 wzór umowy kuchenki.odt

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:52:54 | Data modyfikacji: 2018-09-18 10:00:20.
informacja z otwacia ofert na Zakup i dostawa
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z
osprzętem" 

Informacja z otwarcia ofert w załączniku:

 informacja z otwarcia ofert na ZP.26.9.2018 zakup i dostawa fabrycznie noweg ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-23 06:11:45 | Data modyfikacji: 2018-09-18 10:00:20.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.9.2018 na "Zakup i
dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
wraz z osprzętem" 

 


WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w załączniku/


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO 22 SIERPNIA 2018R DO GODZINY 10:30


OTWARCIE OFERT : 22 SIERPNIA 2018R GODZINA 11:00


 


termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2018r do godziny 10:30


otwarcie ofert: 17 sierpnia 2018r godzina 11:00


 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętemZP.26.9.2018.rar

wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:14:50 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:56:29.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
"Zakup i dostawę nowego ciągnika rolniczego z
oprzyrządowaniem 
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-08-07 11:35:23 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:56:29.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.8.2018.KZ "Zakup i dostawa fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem" 

W załączeniu informacja z otwarcia ofert:


 

 informacja z otwarcia ofert na zkup i dostawę ciągnika z oprzyrządownaiem.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:39:37 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:40:29.
ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.8.2018 na "Zakup
i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
z oprzyrządowaniem" 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18 CZERWCA 2018R DO GODZINY 9:30 .


TERMIN OTWARCIA OFERT 18 CZERWCA 2018R GODZINA 10:00


W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONA ZMIENIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 


termin składania ofert : do dnia 15 czerwca 2018 roku do godziny 10.30


 


dokumenty do pobrania w załączniku:


 

przetarg na zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika roliczego z oprzyrządowaniem.zip

zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczy ZP.296.8.2018.rar

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-06-08 17:49:09 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.7.2018.KZ na"Świadczenie usług pocztowych
na potrzeby ZBKiZM 

rotokół wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

 protokół z otwarcia ofert ZP.26.7.2018 świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:43:47 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.7.2018.K 
 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:42:09 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
administrowanym przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej" 

protokół wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:


 

 protokól wyboru oferty okna ZP.26.5.2018.KZ.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:59:47 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.6.2018.KZ n: "Nasadzenie kwiatów i roślin
ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2018r
na terenie Miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w
okresie wegetacji" 

rotokół wyboru oferty w ząłączeniu:


 

 protokół wyboru oferty ZP.26.69.2018.KZ nasadzenia.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:46:59 | Data modyfikacji: 2018-06-13 16:03:12.
Zapytanie ofertowe ZP.26.7.2018 na: "Świadczenie
usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" 

UWAGA ZMIANA TERMINIU SKŁĄDANIA OFERT - DO DNIA 13 KWIETNIA 2018R (PIĄTEK) DO GODZINY 13.00


OTWARCIE OFERT - 13.04.2018R GODZINA 13.30


DOKUMENTY DO POBRANIA:

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.docx

zapytanie ofertowe Świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM 2018.docx

zmiana terminu składania ofert.docx

Załącznik Nr 1. Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek 2018.docx

formularze oferty zp.26.7.2018.docx

Formularz cenowy zZP.26.7.2018.docx

wzór umowy ZP.26.7.2018.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 13:15:30 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:06:05.
Zapytanie ofertowe ZP. 26.6.2018 na: "Nasadzenie
kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna,
lato, jesień 2018r na terenie miasta Nisko oraz
ich pielęgnacja w okresie wegetacji" 

Termin składania ofert - 29 marzec 2018r do godizny 10.00


otwarcie ofert - 29 marzec 2018r godzina 10.30


dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezoniewiosna, lato, jesień 2018 na terenie GN.doc

załącznik nr 1 formularz oferty na nasadzenia 2018.doc

załącznik nr 2 wzór umowy na nasadzenia.doc

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:24:36 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:25:17.
zapytanie ofertowe ZP.26.5.2018 na: "Wymiana
stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
administrowanym przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w nisku 

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 29 MARCA 2018R DO GODZINY 12.00


OTWARIE OFERT - 29 MARCA 2018R GODZINA 12.30


 


W załączeniu zapytanie ofertowe z zalącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OKNA.docx

Formularz oferty.docx

przedmiar robót.rar

wzór umowy okna.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:14:17 | Data modyfikacji: 2018-03-23 09:19:36.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
"Wykonywanie usług kominiarskich - przeglądy i
czyszczenie przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez ZBKiZM 

nformacja z wyboru najkorzysteniszej oferty znajduje się w załączniku

protokół wyboru oferty ZP.26.3.2018.KZ.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:06:31 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:09:02.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.
26.2.2018 na Wykonanie przeglądów rocznych stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez ZBKiZM 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU:

protokół wyboru oferty ZP.26.2.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:50:02 | Data modyfikacji: 2018-03-22 10:53:55.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.26.3.2018 na wykonywanie
usług kominiarskich - przeglądy, czyszczenie
przewodów kominowych w budynkach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 20 MARCA 2018R (WTOREK) DO GODZINY 12:00


OTWARCIE OFERT - 20.03.2018R GODZINA 12.30


 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe zp.26.3.2018 na wykonywanie usług kominiarskich.docx

załącznik nr 1 do zapytania ZP.26.3.2018 Opis przedmiotu zamówienia-1.doc

załącznik nr 2 ZP.26.3.2018 do zapytania harmonogram wykonania usługi-1.docx

formularz oferty ZP.26.3.2018.docx

Zał. do FORMULARZA OFERTY zp.26.3.2018 wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy ZP.26.3.2018.doc

załącznik nr 1 do umowy ZP.26.3.2018 Wykaz budynków.doc

załącznik nr 2 do umowy ZP.26.3.2018 harmonogram wykonania usługi.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:23:03 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:29:52.
zapytanie ofertowe na Wykonanie przeglądów
rocznych stanu technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez ZBKiZM 

W związku z telefonicznymi pytaniami dot. ilości protokołów dla obieektów sportowych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że wystarczy jeden protokół dla danej lokalizacji uwzględniający wszystkie obiekty sportowe.  

W związku z powyższym zmieniamy termin składania ofert:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 21.03.2018R  (ŚRODA) DO GODZINY 12.00

OTWARCIE OFERT - 21.03.2018R GODZINA 12.30

 

W związku z tym zmianie ulega pkt. 6 i 7 pdkt. 12) zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

6. Miejsce i termin skądania ofert:

1) Oferty w formie pismnej należy składać do dnia 21.03.2018r do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 - 400 Nisko, pokój księgowości

2) oferty zostaną otwarte w dniu 21 marca 2018r o godzinie 12.30  w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskej w Nisku, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 - 400 Nisko, pokój księgowości.

 

7. pdpkt. 12) Ofertę należy złożyc w kopercie z dopiskiem: Oferta na: "Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku" "NIE OTWIERAĆ przed 21 marca 2018r godzina 12.30). 

 

ZO. 26.2.2018.KZ 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.03.2018R (PONIEDZIAŁEK) DO GODZINY 12.00

OTWARCIE OFERT - 19 MARCA 2018R GODZINA 12.30

zapytanie ofertowe ZP.26.2.2018 na Wykonanie przeglądów rocznych stanuu technicznego budynków i obiektów adminisrowanych przez ZBKiZM.docx

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP.26.2.2018. Opis przedmiotu zamówienia.docx

formularz ofertowy zp.26.2.2018 na wykonanie przegladów rocznych stanu technicznego budynków i obieków administrowanych przez ZBKIZM.docx

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY ZP.26.2.2018 wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy ZP.26.2.2018- Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez ZBKIZM.docx

załącznik nr 1 do umowy ZP.26.2.2018.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:03:37 | Data modyfikacji: 2018-03-15 14:22:17.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.1.63.2018.KZ na "Sprzedaż i dostarczanie
materiałów biurowych i tonerów do drukarek i
kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM w Nisku" 

ZP.26.1.278.2018.KZ Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na: "SPRZEDAZ I DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIARKI NA POTRZEBY ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I ZIELENI MIEJSKIEJ" znajduje się w załączniku:


 


załącznik:

protokół wyboru oferty na sprzedaż i dostarczanie materiałow biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM str. 1.pdf

protokól wyboru oferty na Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM str. 2.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-02-22 14:03:18 | Data modyfikacji: 2018-02-22 14:04:46.
Zapytanie ofertowe ZP. 26.1.63.2018.KZ na:
"Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i
tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
" 

 


TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 08.02.2018R DO GODZINY 12.00


OTWARCIE OFERT - 08.02.2018R GODZINA 12.30


 


dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA - MATERIAŁY BIUROWE.doc

Załącznik nr 2 wzór oferty wraz z formularzem cenowym -materiały biurowe.docx

załącznik nr 3. wzzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2018-01-28 22:53:01 | Data modyfikacji: 2018-01-28 22:56:39.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.
26.15.796.2017 

ZP.26.15.796.2017 Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem" znajduje się w załączniku:


 


załącznik:


 

informacja o wyborze oferty ZP.26.15.2017 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem1.jpg

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-12-30 00:30:43 | Data modyfikacji: 2017-12-30 00:32:14.
informacja z otrwacia ofert na" Sprzedaz i
dostawę fabrycznie nowego ciągnika z
oprzyrządowaniem dla Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej" 

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

 informacja z otwarcia ofert na sprzedaż i dostawe ciągnika rolnniczego z oprzyrządowaniem.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:51:38 | Data modyfikacji: 2017-12-30 00:32:14.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.14.2017.KZ na: "Sprzedaż i dostawę
fabrycznie nowej przyczepki o ładowności do 2,5
t dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej" 

protokół wyboru oferty znajduje się w załączniku:

 protokół wyboru oferty przyczepka do 2,5t .docx

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-12-14 15:42:11 | Data modyfikacji: 2017-12-30 00:32:14.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.13.2017.KZ na: "Sprzedaż i dostawę
fabrycznie nowej odchwaszczarki dla Zarządu
Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej" 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:


 

 protokół wyboru - odchwaszczarka.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-12-14 15:38:23 | Data modyfikacji: 2017-12-30 00:32:14.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.15.796.2017 Zakup
i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z
osprzętem 

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.15.796.2017 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem. 


TERMIN SKŁADANIA OFERT 15.12.2017R DO GODZ. 9:00


 


Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu 629440-N-2017.html

SIWZ zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrzadowaniem ..pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ. oferta Wykonawcy.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uddziału.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 Świadczenie dotyczace grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 5 do SIWZ, oferty Wykonawcy i umowy. Zestawienie oferowanych granicznych parametrów techniczno - użytkowych.pdf

załącznik nr 6 d SIWZ wzór umowy zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-12-07 20:05:12 | Data modyfikacji: 2017-12-07 20:14:08.
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej przyczepki o
ładowności do 2,5t dla Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku  

Zapytanie ofertowe ZP.26.14.2017 na: "Sprzedaz i dostawę fabrycznie nowej przyczepki o ładności do 2,5 t dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"


 


UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE LADOWNOSCI PRZYCZEPKI - DOPUSZCZALNA LADOWNOSC PRZYCZEPKI OD 2 -2 ,5 TONY (PODNIESIENIE BURT SPOWODOWAC MA ZWIEKSZENIE LADOWNOSCI POW. 2,5 TONY)


TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 7 GRUDNIA 2017R DO GODZINY 10.00

zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej przyczepki o ładowności do 2,5 ton dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miiejskiej.docx

załącznik nr 1. formularz oferty sprzedaz i dostawa fabrycznie nowej przyczepki o ładowności do 2,5 t dla Zarządu Budynków Komunlanych i Zieleni Miejskiej.docx

załaczni nr 2. wzór uumowy na Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej przyczepki o ładowności do 2,5 ton.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-11-30 11:13:30 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:02:38.
Sprzedaz i dostawa fabrycznie nowej odchwaszczarki
dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej 

Zapytanie ofertowe ZP.26.13.2017 na: "Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej odchwaszczarki dla Zarządu Budynków Komunlanych i Zieleni Miejskiej w Nisku" 


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 7 GRUDNIA 2017R DO GODZINY 12.00

zapytanie na sprzedaż i dostawa odchwaszczarki.docx

Załącznik nr 1. Formularz oferty Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej odchwaszczarki.doc

Załącznik nr 2. wzór umowy sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej odchwaszczarki.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-11-30 10:06:55 | Data modyfikacji: 2017-11-30 10:11:53.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa 20
fabrycznie nowych wolnostojących kuchenek
elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem
elektrycznym do lokali mieszklanych w budynku przy
ul. Sandomierskiej 18 w Nisku administrowanych
przez ZBKiZM 

protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku

protokół wyboru oferty sprzedaż i dostawa 20 sztuk kuchenek elektrycznych str. 1 .pdf

protokół wyboru oferty sprzedaż i dostawa 20 sztuk kuchenek elektrycznych.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-06-14 23:09:12 | Data modyfikacji: 2017-11-30 10:11:53.
Sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa 20
fabrycznie nowych wolnostojących kuchenek
elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem
elektrycznym do lokali mieszklanych w budynku przy
ul. Sandomierskiej 18 w Nisku administrowanych
przez ZBKiZM  

ZP. 26.12.2017.KZ                                                                                                 Nisko, dnia 02.06.2017


 


zapytanie ofertowe na "Sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa 20 fabrycznie nowych wolnostojących kucheneke elektrycznych z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym do lokali mieszklanych w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku adinistrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku"


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 14 CZERWCA 2017R DO GODZINY 12.00

zapytanie na sprzedaż i dostawa 20 fabrycznie nowych wolnostojących kucheneke elektrycznych z płytą ceramiczną.docx

załącznik nr 1 wzór oferty.docx

załącznik nr 2 wzór umowy kuchenki.docx

załącznik nr 3 wykaz lokali mieszkalnych.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-06-02 13:31:03 | Data modyfikacji: 2017-11-30 10:11:53.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.7.2017.KZ na "Wykonywanie usług
kominiarskich - przeglady i czyszczenie przewodów
kominowych w budynkach administrowanych przez
Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku" 

protokół wyboru oferty wykonywanie usług kominiarskich.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-31 11:26:12 | Data modyfikacji: 2017-11-30 10:11:53.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na;
"Wykonanie przeglądów rocznych stanu
technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez ZBKiZM w Nisku-
ZP.26.6.2017.KZ 
 protokół wyboru oferty na Wykonanie przeglądów rocznych stnui technicznego .pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:20:08 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:25:39.
Zapytanie ofertowe ZP.26.7.2017.KZ na: Wykonywanie
usług kominiarskich - przeglądy i czyszczenie
przewodów kominowych w budynkach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej w Nisku 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30 MARCA 2017R (CZWARTEK) DO GODZINY 12.00

zapytanie ofertowe.docx

załącznik nr 1 do zapytania Opis przedmiotu zamówienia-1.doc

załącznik nr 2 do zapytania harmonogram wykonania usługi-1.docx

wzór umowy.doc

załącznik nr 1 do umowy Wykaz budynków.doc

załącznik nr 2 do umowy harmonogram wykonania usługi.docx

formularz oferty.docx

Zał. do oferty wyliczenie wartości zamówienia.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-23 15:32:50 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:25:39.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.2.20107.KZ na świadczenie usług pocztowych
na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i
Zieleni Miejskiej w Nisku 
 protokół z wyboru oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-21 12:07:48 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:25:39.
zapytanie ofertowe na: "Wykonanie przegladów
rocznych stanu technicznego budynków i obiektów
administrowanych przez Zarząd Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 27 MARCA 2017R DO GODZINY 13.00.

zapytanie ofertowe na Wykonanie przeglądów rocznych stanuu technicznego budynków i obiektów adminisrowanych przez ZBKiZM.docx

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia.docx

formularz ofertowy na wykonanie przegladów rocznych stanu technicznego budynków i obieków administrowanych przez ZBKIZM.docx

wyliczenie wartości zamówienia.docx

wzór umowy - Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów administrowanych przez ZBKIZM.docx

załącznik nr 1 do umowy.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:41:24 | Data modyfikacji: 2017-03-21 09:43:21.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu na "sprzedaż i dostarczanie
materiałów biurowych i tonerów do drukarek i
kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM 

protokół wyboru oferty na sprzedaż i dostarczanie materiałow biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKIZM str.1.pdf

protokół z wyboru oferty str. 2 na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby ZBKiZM .pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:32:11 | Data modyfikacji: 2017-03-21 09:35:13.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.26.5.2017.KZ "Nasadzenie kwiatów i roślin
ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień 2017r
na terenie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w
okresie wegetacji"  
 protokół wyboru oferty na nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie wiosna, lato, jesięń 2017r na terneie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie wegetacji..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:24:28 | Data modyfikacji: 2017-03-21 09:35:13.
Zapytanie ofertowe na: "Nasadzenie kwiatów i
roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień
2017r na terenie miasta Nisko" 

 

zapytanie ofertowe nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie wiosna, lato, jesień 2017 na terenie GN.pdf

protokół wyboru oferty na nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie wiosna, lato, jesięń 2017r na terneie miasta Nisko oraz ich pielęgnacja w okresie wegetacji.pdf

załącznik nr 1 formularz oferty na nasadzenia.doc

załącznik nr 2 wzór umowy na nasadzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-03-06 19:29:34 | Data modyfikacji: 2017-03-21 09:26:21.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 26.2.2017.KZ na
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku" 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO 17 MARCA 2017 ROKU DO GODZINY 13.00.


 

zapytanie ofertowe Świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.docx

2_zmiana_terminu_poczta.pdf

wyjasnienia treści zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.pdf

Załącznik nr 3. poprawiony w związku z pytaniami wzór umowy na świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.docx

Załącznik Nr 1. Przewidywane ilości i rodzaje przesyłek.docx

załącznik Nr 2. Wzór oferty świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM..docx

Formularz cenowy.docx

Załącznik nr 3. Wzór umowy na świadczenie usług pocztowych na potrzeby ZBKiZM.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-02-24 09:09:19 | Data modyfikacji: 2017-03-09 12:47:18.
Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i
tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby
Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku 

INFORMUJEMY, ŻE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PT. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA DOT. CZĘŚCI I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W TABELI POD POZYCJĄ 65 NAPISANO FOLIA. WYJASNIAMY, ZE CHODZI O FOLIĘ DO TELEFAXU PANASONIC KX-FP218. 

 

 

Gmina i Miasto Nisko – Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
Ul. E. Kwiatkowskiego 17
37 – 400 Nisko
tel. 158412228, fax 158412228

ZP.26.1.111.2017.KZ
(Nr sprawy)
                                                                                                                               Nisko, dnia 20.02.2017 r.


Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku
b) Opis przedmiotu zamówienia:
Część I – Dostawa materiałów biurowych,
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku materiałów biurowych w miarę potrzeb zamawiającego. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie szczegółowych zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia wszystkich pozycji lub zmniejszenia ich ilości w miarę swoich potrzeb. Nie zamówienie całego asortymentu w pozycji lub zrezygnowanie z pozycji nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub podniesienia ceny ze strony Wykonawcy. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę przedstawione w poszczególnych pozycjach są cenami ryczałtowymi. Wymagania dotyczące dostawy materiałów biurowych: a) wszystkie materiały biurowe powinny być wyrobami oryginalnymi, fabrycznie nowymi, nie używanymi, zapakowanymi w opakowania producenta w sposób zapewniający ich nienaruszalność, wolność od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczonymi do obrotu. Wszystkie materiały eksploatacyjne winny być objęte gwarancją do czasu wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 18 miesięcy. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości materiałów biurowych oraz terminowości zleceń. Dostawa poszczególnych partii materiałów biurowych realizowana będzie sukcesywnie, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w ciągu 3- dni od złożenia zamówienia (telefonicznie, pisemnie, faxem lub e- mailem) do siedziby Zamawiającego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Dowóz materiałów do siedziby Zamawiającego odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Część II Akcesoria komputerowe – tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej materiałów, tonerów w miarę potrzeb zamawiającego. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie szczegółowych zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia wszystkich pozycji lub zmniejszenia ich ilości w miarę swoich potrzeb. Nie zamówienie całego asortymentu w pozycji lub zrezygnowanie z pozycji nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub podniesienia ceny ze strony Wykonawcy. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę przedstawione w poszczególnych pozycjach są cenami ryczałtowymi. Wymagania dotyczące tonerów i tuszy do drukarek: a) Przedmiot dostawy musi być: oryginalny, fabrycznie nowy, posiadający fabryczne opakowanie, nie regenerowany, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu. Wykonawca dostarczy tonery i tusze o maksymalnej pojemności dla danego typu producenta drukarki. Przez użycia słowa oryginalne Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta danego sprzętu. W przypadku żądania w opisie przedmiotu zamówienia materiałów oryginalnych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a więc produktów równoważnych w stosunku do materiałów oryginalnych wytworzonych przez innych producentów niż producenci sprzętu użytkowanego przez Zamawiającego. Przez materiały równoważne rozumie się zamienniki oryginałów charakteryzujące się pełna kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane, a także posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności. Wszystkie materiały eksploatacyjne winny być objęte gwarancją do czasu wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 18 miesięcy. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości materiałów oraz terminowości zleceń. Dostawa poszczególnych partii materiałów biurowych realizowana będzie sukcesywnie, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w ciągu 3- dni od złożenia zamówienia (telefonicznie, pisemnie, faxem lub e- mailem) do siedziby Zamawiającego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Dowóz materiałów do siedziby Zamawiającego odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany do odbioru i utylizacji zużytych akcesoriów komputerowych – tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz przedstawienia Zamawiającemu Kart przekazania odpadu za w/w czynności. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia: Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, przy czym oferta częściowa może dotyczyć: części I – Dostawa materiałów biurowych i/lub części II - Akcesoria komputerowe – tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki.
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 13.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. E. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 13.03.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. E. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG fot. Każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub o poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
11) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ” „NIE OTWIERAĆ przed: 13.03.2017 r., godz. 13.00”.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Dominika Kośmider – 158412228, 158415665
2) Katarzyna Zybura – 158412228, 158415665
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej z dnia 2 stycznia 2017 r.
13. Załączniki:
1) Szczegółowy opis zamówienia,
2) Wzór oferty wraz z formularzem cenowym,
3) Wzór umowy.


                                                                            mgr Katarzyna Zybura
                                                                           Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

zapytanie ofertowe na Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

załącznik nr 1. Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 Wzór oferty wraz z formularzem cenowym

Załącznik nr 3. Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:41:43 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:31:39.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
"Sprzedaż i dostawę mikrociągnika z
oprzyrządowaniem dla Zarządu Budynków
Mieszkalnych 
 protokół wyboru oferty mikrociągnik.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-12-05 09:54:29 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:31:39.
zapytanie ofertowe na "Sprzedaż i dostawa
mikrociągnika z oprzyrządowaniem dla Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Nisku" 

Gmina Nisko – Zarząd Budynków Mieszkalnych
Ul. Kwiatkowskiego 17
37 – 400 Nisko

ZP. 26.597.2016
                                                                                                                                                            Nisko, dnia 25.11.2016


Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, nr 2164,z póź.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest „SPRZEDAŻ I DOSTAWA MIKROCIĄGNIKA Z OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU”
b) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrociągnika o mocy 47 kM z oprzyrządowaniem takim jak: kosiarka bijakowa na wysięgniku, pług śnieżny, szczotka z zraszaczem oraz rozsiewacz padowy do piasku i soli, którego szczegółowe wymagania i parametry zostały wymienione w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Termin realizacji zamówienia: do 20 GRUDNIA 2016R
3. Kryteria oceny ofert: 100 % cena
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia: gwarancja
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 1grudnia 2016r (czwartek) do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 1 grudnia 2016r o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. Każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub o poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
11) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „SPRZEDAŻ I DOSTAWA MIKROTRAKTORA Z OPRZYRZĄDOWANIEM DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU”
„NIE OTWIERAĆ przed:1 GRUDNIA 2016r godz.11.00”.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Tomasz Wrona 606959809, 158412228
2) Katarzyna Zybura 662136028, 158412228
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 16 lutego 2015r.
13. Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Wzór umowy
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 


                                                                                                                                                 mgr Katarzyna Zybura

                                                                                                      Kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku

 

zapytanie ofertowe mikrociągnik z oprzyrzadowaniem

załącznik nr 1. Formularz oferty

załacznik nr 2. propozycja umowy na mikrociągnik

załącznik nr 3. Zestawienie parametrów mikrociągnika z oprzyrzadowaniem

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:37:04 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:31:39.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Sprzedaż i dostawę traktora ogrodowego dla ZBM w
Nisku 

ZBM.26.7.518.2016                                                                                                                           Nisko, dnia 25.10.2016


 


Informujemy, że w postepowaniu pt. "Sprzedaż i dostawa traktora ogrodowego dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku" nie została wybrana żadna oferta. Zaproponowane przez oferentów traktory ogrodowe nie spełniały wszystkich parametrów określonych prze Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym


 


 


Katarzyna Zybura


kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych


 


 

protokół z wyboru oferty traktor ogrodowy.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-10-25 15:20:46 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:31:39.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do
utrzymania trenów zielonych dla Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Nisku" 

Informacja o wyborze oferty w załączniku.


 

protokół z wyboru oferty na Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla ZBM w Nisku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:33:38 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:31:39.
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzetu do
utrzymania terenów zielonych dla Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Nisku 

Gmina Nisko – Zarząd Budynków Mieszkalnych
Ul. Kwiatkowskiego 17
37 – 400 Nisko

ZP.26.7.519.2016


Nisko, dnia 14.10.2016


Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, nr 2164, z póź.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku”
b) Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu, takiego jak:
 Glebogryzarki spalinowej
 Kosiarki spalinowej
 Kosiarki spalinowej do wysokiej trawy
 Nożyc do cięcia żywopłotu
 Kos mechanicznych szt. 2
 Spalinowego odkurzacza ogrodowego,
 Zamiatarki spalinowej
 Opryskiwacza ręcznego.
Opis parametrów technicznych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy
3. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia: brak
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 25 października 2016r do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 25 października 2016r (wtorek) o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG fot. Każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub o poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
a) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku” „NIE OTWIERAĆ przed: 25 października 2016r godz. 12.30”.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Pan Tomasz Wrona – administrator budynków mieszkalnych oraz spraw technicznych i remontowych
2) Pani Katarzyna Zybura – kierownik ZBM
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 16 lutego 2015r.
13. Załączniki:
1) Wzór oferty,
2) Wzór umowy,
3) Opis parametrów technicznych

 

mgr Katarzyna Zybura

Kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych

 

 

 

 

zapytanie sprzet do utrzymania zielen.docx

załącznik nr 1. Formularz oferty sprzęt do utrzymania terenów zielonych..docx

załącznik nr 2 .Propozycja umowy na sprzedaż i dostawe sprzętu do utrzymania zielen.pdf

Załącznik nr 3. Opis parametrów technicznych.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:47:44 | Data modyfikacji: 2016-10-14 09:13:20.
SPRZEDAŻ I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO DLA
ZARZADU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU 

Gmina Nisko – Zarząd Budynków Mieszkalnych
Ul. Kwiatkowskiego 17
37 – 400 Nisko

ZP. 26.7.518.2016                                                                                                                                Nisko, dnia 13.10.2016


Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, nr 2164, z póź.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest „SPRZEDAŻ I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU”
b) Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa traktora ogrodowego samojezdnego o następujących parametrach:
 Traktorek ma być przeznaczony do powierzchni od 8000 m2-10000 m2,
 silnik o mocy minimum 11,1 kW, obr./min. minimum 2600,
 szerokość koszenia min. ok.110 cm,
 rozrusznik elektryczny,
 napęd na tylne koła, przekładnia hydrostatyczna,
 system koszenia: zbieranie, mulczowanie (multiclip),
 pojemność kosza min.300 l,
 zaczep,
 hak do zamontowania przyczepy,
 światła przednie,
 łańcuchy śniegowe 1 kpl- 2 szt na koła tylne,
 lemiesz do odśnieżania (pług) o szerokości roboczej min 115 cm z listwą gumową+ adapter do traktorków ogrodowych,
 szczotka zamiatająca o szerokości roboczej min 110 cm,
 przyczepa z wywrotką o ładowności do 300 l
 przeciwciężar 25 kg,
 gwarancja 24 miesiące,
 instrukcja obsługi w języku polskim, wykaz serwisów gwarancyjnych na terenie całego kraju.
Oferowany model powinien posiadać możliwość zamontowania w przyszłości pługu wirnikowego.
2. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od daty zawarcia umowy
3. Kryteria oceny ofert: 100 % cena
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia: gwarancja
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 20 października 2016r do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 20 października 2016r o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG fot. Każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub o poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
11) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „SPRZEDAŻ I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU” „NIE OTWIERAĆ przed: 20 października 2016r godz. 11.00”.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Tomasz Wrona 606959809, 158412228
2) Katarzyna Zybura 662136028, 158412228
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 16 lutego 2015r.
13. Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Wzór umowy

 

mgr Katarzyna Zybura

Kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku

 

zapytanie ofertowe na zakup traktora ogrodowego.docx

załącznik nr 1. Formularz oferty traktor ogrodowy..docx

załacznik nr 2. Propozycja umowy na zakup traktora ogrodowego.docx

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-10-13 12:24:21 | Data modyfikacji: 2016-10-13 12:28:09.
Informacja o wyborze oferty "Sprzedaz i dostawa
fabrycznie nowego samochodu dostawczego
przystosowanego do przewozu osób i towarów dla
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku 

informacja o wyborze ofert w ząłączniku.

 informacja o wynorze oferty sprzedaż i dostawa samochodu ....pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:14:22 | Data modyfikacji: 2016-10-13 12:28:09.
zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę
fabrycznie nowego samochodu dostawczego
przystosowanego do przewozu osób i towarów dla
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku  

Gmina Nisko – Zarząd Budynków Mieszkalnych
Ul. Kwiatkowskiego 17
37 – 400 Nisko

Nisko, dnia 26.09.2016


Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, nr 2164, z póź.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest „SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU”
b) Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry techniczne i wyposażenie pojazdu stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania.
2. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy
3. Kryteria oceny ofert: 100 % cena
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia: gwarancja
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 7 października 2016r do godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 7 października 2016r o godz.14.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG fot. Każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub o poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
11) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W NISKU” „NIE OTWIERAĆ przed: 7 października 2016r godz. 14.00”.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Tomasz Wrona 606959809, 158412228
2) Katarzyna Zybura 662136028, 158412228
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 16 lutego 2015r.
13. Załączniki:
1) Wzór oferty,
2) Wzór umowy,
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Katarzyna Zybura

Kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych

 

 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. projekt umowy

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Specyfikacja istotnych warunków zmaówienia

załącznik nr 1. Wzór oferty Wykonawcy

załącznik nr 1 do oferty. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych, wyposażenia i warunków gwarancji

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-09-27 15:45:49 | Data modyfikacji: 2016-09-27 15:56:30.
 

 

 

ZP.26.2.85.2016.AC                                                                                                            Nisko, dnia 09.02.2016r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego za zadanie pod nazwą:
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych”

Zamawiający zmienia termin składania ofert i informuje, że zmianie ulegają następujące punkty zapytania ofertowego:
1. pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 19.02.2016r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37-400 Nisko, pokój księgowości.
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 19.02.2016r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37-400 Nisko, pokój księgowości.
2. pkt 7 zmienia się w ten sposób, że zdanie „Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Oferta na: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku”. „NIE OTWIERAĆ przed: 12.02.2016 r. godz. 14.15”.”otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Oferta na: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku”. „NIE OTWIERAĆ przed: 19.02.2016 r. godz. 14.15”.”

Katarzyna Zybura – kierownik ZBM

 Wyjasnienia dotyczące zaapytania ofertowego na Śwaidczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszklanych w Nisku znajduja się w pliku pt. wyjaśnienia do zapytania ofertowego. 

W związku z wyjaśnieniami zamieszczamy poprawiony załącznik nr 3. Formularz cenowy - poprawiony oraz załącznik nr 1 przewidywane ilości. 

 

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych w Nisku"
Numer ogłoszenia: 287536 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 - 400 Nisko, tel. 158412228załącznik nr 1. Przewidywane ilości poprawione

zał. nr 3. Formularz cenowy poprawiony po wyjaśnieniach

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

zał. nr 1 przewidywane ilości

zał 2. wzór oferty

zał. 3 formularz cenowy

zał. 4 wzór umowy

 Dokumentacja do pobrania:

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-02-01 08:26:46 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:11:36.
Zapytanie ofertowe 


Nisko, dnia 20.07.2015r


Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, nr 907, z póź.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ww/w ustawą.

1.Przedmiot zamówienia:
1.a) Przedmiotem zamówienia jest „WYKONYWANIE KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”
1.b) Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie okresowej – rocznej kontroli obiektów budowlanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych wymienionych w załączniku nr 1.
wykonanie w 2015r okresowej – rocznej kontroli obiektów budowlanych położonych w Nisku administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nisku
2. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
• przeprowadzanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – 1 raz w roku w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z póź. zm.),
• sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe) oraz sporządzanie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań.
3. Termin realizacji zamówienia: do 18 sierpnia 2015r
4. Kryteria oceny ofert: 100 % CENA
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 28 lipca 2015r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego–Zarządzie Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 28 lipca 2015r o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Kwiatkowskiego 17, 37 – 400 Nisko, pokój księgowości.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz oferty z załącznikiem nr 1,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. Dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane),
9) Wykonawca musi posiadać kwalifikacje przewidziane przepisami prawa do wykonywania kontroli obiektów budowlanych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopie dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
10) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
11) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
12) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na: „WYKONYWANIE kontroli obiektów budowlanych” „NIE OTWIERAĆ przed: 28 lipca 2015r godzina 14.00.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Tomasz Wrona – administrator budynków mieszkalnych oraz spraw technicznych i remontowych 606959809, 158412228
9. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 16 lutego 2015r.
13. Załączniki:
1) Formularz ofertowy z załącznikiem (wyliczenie wartości zamówienia),
2) Wzór umowy,
3) wykaz budynków w zasobach ZBM

 

Katarzyna Zybura

Kierownik Zarządu Budynków Mieszkalnych

projekt umowy przeglądy.doc

wykaz budynków.doc

wyliczenie wartości zamówienia-2.doc

 formularz ofertowy1.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2015-07-26 22:04:38 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:10:45.
Data wprowadzenia: 2015-07-26 22:04:38
Data modyfikacji: 2018-03-22 11:10:45
Opublikowane przez: Katarzyna Zybura
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl