> Regulaminy
Regulaminy
Regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro 
 regulamin do udzielania zamówień ZBKiZM.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-01-31 22:14:40 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:36:22.
Regulamin organizacyjny Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

regulamin organizacyjny ZBKiZM...pdf

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZBKIZM.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Zybura | Autor: Katarzyna Zybura | Data wprowadzenia: 2016-01-31 22:19:25 | Data modyfikacji: 2018-06-20 11:21:29.
Data wprowadzenia: 2016-01-31 22:19:25
Data modyfikacji: 2018-06-20 11:21:29
Autor: Katarzyna Zybura
Opublikowane przez: Katarzyna Zybura
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl