> Zasoby,Programy,Sprawozdania
Zasoby,Programy,Sprawozdania
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w
GiM Nisko 2013-2020 
 Strategia 2013-2020 wersja po uchwaleniu.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:29:31.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok 
 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:37:20.
Gminny Program Wspierania Rodziny w GiM Nisko na
lata 2014-2016 
 Gminy Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2014-2016.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:50:46.
Ocena zasobów w pomocy społęcznej za 2015 rok 

Ocena zasobów pomocy społecznej 2016.pdf

 Ocena zasobów pomocy społecznej 2015.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:59:45.
Aktualizacja strategii-2015 rok 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej 2013-2020 aktualizacja listopad 2015.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:09:27.
Ocena zasobów za 2016 rok 
 Ocena zasobów pomocy społecznej 2016.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:08:26.
Gminny Program Wspierania Rodziny 2017-2019
 Gminny Program Wspierania rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-2019.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:14:24.
Gminny Program Przeciwdziaania przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2017 
 Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2017.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:21:22.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania
Rodziny za lata 2104-2016 
 

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:27:05.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy za 2016 rok 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy i Miasta nisko na lata 2015-2017 za rok 2016.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:38:00 | Data modyfikacji: 2017-07-19 14:39:26.
Sprawozdanie z działalności OPS za 2016 rok 
 SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK-DZIAŁALNOŚĆ OPS.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:45:06 | Data modyfikacji: 2017-07-19 14:39:26.
Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:45:06
Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl