> Informacje bieżące
Informacje bieżące
Dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku 
 Dożywianie dzieci w szkołach na nowy rok szkolny 2015.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-26 11:19:44 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-26 11:21:27 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Zaświadczenia dla osób bezrobotnych 
 Informacja dla osób bezrobotnych dotycząca zaświadczeń z PUP.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-11-26 11:22:35 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Karta Dużej Rodziny 
 Karta Dużej Rodziny.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:31:05 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Procedura Niebieskiej Karty 
 Procedura Niebieskiej Karty.doc

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-02-25 11:19:00 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Nowe kryteria dochodowe i zasiłki w pomocy
społecznej 
 Nowe kryteria w pomocy społecznej.docx

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:52:57 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Program żywnościowy 2014-2020-Podprogram 2015 
 Podprogram 2015.docx

Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta | Data wprowadzenia: 2015-10-22 09:22:58 | Data modyfikacji: 2015-07-27 15:24:50.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 09:22:58
Opublikowane przez: Elżbieta Tłusta
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl