> Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe
Sprawoozdanie finansowe za 2018 rok 

W załączeniu publikujemy sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 


1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

4) Informacja dodatkowa wraz z załącznikami

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Cichocka | Autor: Dyrektor PSP w Nowosielcu - Anna Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:20:02 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:36:51.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:20:02
Data modyfikacji: 2019-05-09 13:36:51
Autor: Dyrektor PSP w Nowosielcu - Anna Cichocka
Obowi~Ezuje od: 2019-03-30
Opublikowane przez: Anna Cichocka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl