> Sprawozdania finanssowe
Sprawozdania finanssowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W załączeniu publikujemy sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 


1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

4) Informacja dodatkowa wraz z załącznikami

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Opublikowane przez: Danuta Gorczyca | Autor: Dyrektor PSP Nr 5 w Nisku - Danuta Gorczyca | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:08:04 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:30:42.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:08:04
Data modyfikacji: 2019-05-09 13:30:42
Autor: Dyrektor PSP Nr 5 w Nisku - Danuta Gorczyca
Obowi~Ezuje od: 2019-03-30
Opublikowane przez: Danuta Gorczyca
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Julian Ozimek
Kontakt:
Tel: + 48 15 8415643
Fax: +48 15 8415630
e-mail: ugim@nisko.pl